zum Inhalt | zur Navigation | zur Hilfsnavigation |

Bilder

Plattegrond van de burcht met de voorburcht (gekleurd)
Geplaveide straat met sporen van karren in de voorburcht, blootgelegd door de archeologen.

Inhalt

Voorburcht van de burcht Dagstuhl

Ondanks een geometrische prospectie doorgevoerd in 2001 weten we heel weinig over de voorburcht, buiten de paar muurresten. Omdat er verschillende families op de burcht woonden en ze intensief gebruikt hebben, was de burcht zonder twijfel dicht bebouwd.
Veelvuldig vermeld zijn de gebouwen die een kelder hebben evenals een onderdak voor de runderen, een varkensstal, een koeienstal, een schapenstal, (buiten) een paardenstal, een geitenstal, loodsen, een onderdak voor de herders, een mesthoop, terwijl er een paar vleeshuizen, bakhuizen, paardenstallen, kalkhuizen, schuren en keukens ook terug te vinden waren in de hoofdburcht. Omdat er altijd smeedwerk te doen was, zal er tevens een smederij in de voorburcht geweest zijn.

De voorburcht die door een muur omgeven was, had een brug met een poortgebouw en een ophaalbrug. Archeologische proefboringen in 2004 hebben het mogelijk gemaakt de bruggenhoofden en tevens het wegennet bloot te leggen.
Een molen onderaan de burcht was belangrijk voor de economische activiteit.


Afbeeldingen
Geomagnetische prospectie, onderaan links met een groene rand de „plaats van de haard“ (vermoedelijk de smederij). De zwarte gaten verwijzen op kuilen.

zum Seitenanfang Sprung zum Seitenanfang