zum Inhalt | zur Navigation | zur Hilfsnavigation |

Bilder

Bouwplan. Aan de hand van de confrontatie met het oorspronkelijk patrimonium wordt duidelijk hoe verkeerd de opgerichtte muren van 1984-91 op de oudere gebouwen staan. Dit is bijzonder opvallend bij beide muren voor de schildwachten.
Plan van de muren die in 1984-91 werden gebouwd en terug afgebroken in 2003-2006. Het slopen was gedeeltelijk om technische redenen, gedeeltelijk omwille van de getrouwheid onvermijdelijk.
Gedeeltelijk slopen van de zuidoostelijke toren die door de herstellingswerken van 1984-91 het gevaar liep in te storten. In 2004-2005 moest deze toren gedeeltelijk herbouwd worden, tergelijkertijd werd de vorm aangepast omdat het metselwerk van 1984-91 niet in overeenstemming was met de fundamenten.
Metselwerk op de burcht in 2005.

Inhalt

De saneringsgeschiedenis van de burcht

Tussen 1984 en 1991 was er een eerste omvangrijk herstel van de volledig overwoekerde en vervallen burcht. In grote delen van de hoofdburcht werd het puin opgeruimd, de blootgelegde muren werden beveiligd en er werden opgravingen doorgevoerd in de voorburcht. De opvallende zuidwest-toren werd beveiligd met machinaal aangebrachte cement.

Bij gebrek aan vakmanschap werden de herstellings- en opgravingswerken in 1991 door het Staatliche Konservatoramt gestopt.

Pas in 1999 slaagde de vereniging voor heemkunde (Verein für Heimatkunde Wadern e.V.) erin de werken aan de burcht, nu onder de leiding van archeologische vakmensen, terug op gang te brengen. Tot in 2001 werd het hoofdgebouw blootgelegd.

De doelgerichte herstellingswerken aan de muren die in 2003 begonnen werden, waren een deel van een concept dat nauwkeurig afgesproken werd met het Staatliche Konservatoramt en de plaatselijke instellingen. Deze werden uitgewerkt door het Büro für Burgenforschung Dr. Zeune (Eisenberg im Allgäu) en stapsgewijs uitgevoerd met de stad Wadern.

Hoofdbestanddelen hierbij waren het vakkundig herstel van de muurwerken en het wegwerken van de fouten gemaakt bij vorige herstellingen (zoals bijvoorbeeld ontbreken van metselwerk, voegen met industriecement) evenals de heropbouw van de verkeerde, zelfs beschadigde bijgebouwde delen (bijvoorbeeld dunne ballustrademuren). Het opnieuw jungle-achtig overwoekerde terrein van de burcht werd van het groen ontdaan, naar de stad werd een zichtbare tra aangelgd, de burcht werd door schrijnwerpers verlicht en door historisch nauwkeurige bruggen toegankelijk gemaakt.
Bijgaand werden informatieborden opgesteld en werden een gids, een informatiefolder en een werkschrift voor scholieren gedrukt.

 

 

Illustraties

Bouwplan. Aan de hand van de confrontatie met het oorspronkelijk patrimonium wordt duidelijk hoe verkeerd de opgerichtte muren van 1984-91 op de oudere gebouwen staan. Dit is bijzonder opvallend bij beide muren voor de schildwachten.

Plan van de muren die in 1984-91 werden gebouwd en terug afgebroken in 2003-2006. Het slopen was gedeeltelijk om technische redenen, gedeeltelijk omwille van de getrouwheid onvermijdelijk.

Gedeeltelijk slopen van de zuidoostelijke toren die door de herstellingswerken van 1984-91 het gevaar liep in te storten. In 2004-2005 moest deze toren gedeeltelijk herbouwd worden, tergelijkertijd werd de vorm aangepast omdat het metselwerk van 1984-91 niet in overeenstemming was met de fundamenten.

Metselwerk op de burcht in 2005.

zum Seitenanfang Sprung zum Seitenanfang