zum Inhalt | zur Navigation | zur Hilfsnavigation |

Bilder

Plattegrond uit 1876 met gearceerde vertrekken van het „schildersatelier“. © Landesarchiv Saarbrücken, nalatenschap Lasalle.
Afbeelding van de burchruïne rond 1860. Aan de rechtse rand zijn de intacte gebouwen van het „schildersatelier“ met de kleine toren boven de apsis van de kapel te herkennen.
Portret van Oktavie de Lasalle von Louisenthal.

Inhalt

Burchtromantiek op de burcht Dagstuhl

De burcht Dagstuhl draagt ook haar steentje bij rond het thema burchtromantiek in de 19e eeuw. Dit komt omdat Oktavie, de dochter van de baron Wilhelm de Lasalle von Louisenthal, haar schildersatelier rond 1840 naar de ruïne van de burcht Dagstuhl verlegde. Hiervoor liet ze de oude kapel met de zaal en de cisterne terug bewoonbaar maken.

Zich terugtrekken op burchten en in de tijd van de middeleeuwen was in de 19e eeuw een echt modeverschijsel geworden. Moe van de natuurwetenschappelijke geest der Verlichting en het uitwoekeren van de bureaucratie begonnen de mensen van de 18e eeuw bewust en overtuigd te vluchten in de verheerlijking van de middeleeuwen. Deze periode werd duister, oorlogszuchtig en barbaars voorgesteld om dan opwindende heldhaftige verhalen, zoals de sagen van de Nibelungen of Artus, te kunnen ensceneren. De middeleeuwen werden tergelijkertijd ook sterk geromantiseerd.

Omdat de burchten in de realiteit niet overeenstemden met de fantasiewereld waarin ze als oorlogsbuit beschouwd waren, waarvoor onophoudend gevochten werd, noch het decor vormden voor de romantische liefde, werden talrijke burchten omgebouwd tot indrukwekkende en tevens speelse silhouetgebouwen. Het bewijs hiervan zijn de sterk verhoogde torens en het groot aantal erkers, kantelen en schietgaten. Nog altijd leeft deze valse voorstelling van de middeleeuwen en de burchten veelvuldig voort.

 

Illustraties

Poging tot reconstructie van het „schildersatelier“ door Friedrich Ebert. Systematische opeenvolging van de voorgevels met plattegrond.

Afbeelding van het schildersatelier binnenin. Historische foto.

 

zum Seitenanfang Sprung zum Seitenanfang