zum Inhalt | zur Navigation | zur Hilfsnavigation |

Bilder

Vlooienvanger, 16e/17e eeuw. Dit uit been vervaardigd werktuig diende tot het vangen van vlooien en is een archeologische rariteit. Gevonden op de burcht tijdens de opgravingen 1999-2001.
Plattegrond met vertrekken
Schematische voorstelling van het boren van een bron in de rots. De kaars zorgt niet alleen voor licht maar is eveneens levensnoodzakelijk en geeft aan of er in de diepte van de bron reeds giftige gassen aanwezig zijn en of er nog genoeg lucht is om te ademen. Tekening Jörg Müller. Uit: Heinrich Boxler, Jörg Müller: Burgenland Zwitserland
Zaal van de landheer met grote tegelkachel en glasramen. De vertrekken van de heren op de burcht Dagstuhl in de 16e eeuw kan men zich gelijkaardig voorstellen. Historische voorstelling uit het jaar 1531.

Inhalt

Over the leven op de burcht Dagstuhl

Uit de oorkonden, van de periode na 1375 toen hier vier families leefden, kan men het bestaan van een uitstekend bedrijfsleven afleiden: bij de voor- en de hoofdburcht kwamen talrijke stallen en schuren die getuigen van het omvangrijk opslaan van natuurprodukten en het houden van dieren. Er was tevens een eigen bakkerij en brouwerij.

Een put met touw of ketting die tot op een diepte van 36 meter water kon ophalen was eveneens belangrijk voor een goede levenskwaliteit. Deze moest veelvuldig uigediept of hersteld worden. In 1571 werd voor het eerst, als supplement van de watervoorraad, een cisterne vermeld. Toen evenwel in 1619 geen water op de burcht beschikbaar was, legde men een nieuwe bron aan waarbij water langs buizen aangevoerd werd.

Het hoger wooncomfort wordt geïllustreerd door het leveren van glasramen rond 1470 en van 2.700 venetiaanse ruiten in 1583, verder ook de vermelding van verschillende tegel- en ijzeren kachels (1552). De binnenpleinen werden herhaaldelijk geplaveid, de muren altijd opnieuw bepleisterd.

Niettegenstaande het feit dat verschillende families hun onderhoudsplichten met moeite konden bijhouden en ze altijd opnieuw grote herstellingswerken veroorzaakten (zie citaat bovenaan van 1635), was het „kasteel“ in het begin van de 18e eeuw nog een mooi bouwwerk.

zum Seitenanfang Sprung zum Seitenanfang