zum Inhalt | zur Navigation | zur Hilfsnavigation |

Bilder

Plan van de bouwfasen van de burcht. © Büro für Burgenforschung Dr. Zeune, Eisenberg im Allgäu 2005/06
Nauwkeurige opmetingen van een modern omgebouwd schietgat, opgericht in de oostelijke ringmuur omtrent 1466. © Büro für Burgenforschung Dr. Zeune, Eisenberg im Allgäu 2005/06
Archeologische onderzoekingen in de buitenste burchtgracht, zomer 2004. © Büro für Burgenforschung Dr. Zeune, Eisenberg im Allgäu 2005/06
Schematische proefreconstructie van de burcht rond 1290. Büro für Burgenforschung Dr. Zeune, 2006

Inhalt

Bouwwerkzaamheden en onderhoud

Uit zeer gedetailleerde schriftelijke overleveringen betreffende het onderhoud van de burcht Dagstuhl weet men dat er sinds 1375, bij de verdeling van de burcht onder vier families, bestendig aan de burcht gebouwd werd. Opvallend zijn de talrijke herstellingen om de 15-20 jaar aan de bruggen en de pijlers, ophaalbruggen en poortgebouwen. Deze elementen waren bijzonder onderhevig aan slijtage.
De gebouwen werden verschillende keren opnieuw bepleisert, telkens opnieuw met estrik of plaveisel voorzien en van nieuwe daken, nieuw hout, glasramen en schoorstenen.

Voor dit bouwprogramma moesten de onderdanen uit Lockweiler, Wadern, Rodt en Noswendel als herendienst zorgen voor muurstenen, bakstenen, zand, kalk, water en enorme hoeveelheden hout evenals haken, klemmen, pinnen en allerhande spijkers voor plafonds; latten, vloer en zolder. De werktuigen van de bouwvakarbeiders moesten telkens opnieuw geslepen of totaal vernieuwd worden.

Daardoor werd de duur van de bouwwerken enorm gerokken: aan het Flersheimer gebouw (bouwfase IV) duurden de werken van 1562 (fundamenten gelegd) tot 1573 (aanbrengen van wenteltrappen) en bovendien werden er nog tegelkachels ingebouwd in 1580 en 1583.

 

 

Illustraties

Uit: Toggenburg-Bibel (wereldkroniek van de graven von Toggenburg) 1411.

Bouwwerken aan een burcht kort na 1500. De bouw van een burcht op een bergtop wordt voorgesteld met al de moeizaamheid die gepaard gaat bij het bouwen op dergelijk terrein: de rechthoekige blokken zandsteen die op de plaats van de latere voorburcht klaargemaakt worden, moeten heel moeizaan naar boven bij de burcht gebracht worden evenals het houtwerk. Omdat er gelijktijdig met de bouw van een burcht ook nog bos ontgonnen wordt, belemmeren bomen tevens de bouwwerken. De stelling hangt roekeloos boven de afgrond, een grote, beweegbare kraan vergemakkelijkt het transport van materiaal binnenin de burcht.
Aquarel van Jakob Mennel rond 1518.

Bouw van de toren van Babel. Voorstelling van de bouw van een toren in de 2e helft van de 13e eeuw. Er is een hijskraan met een treerad te zien om de stenen naar boven te brengen, een stratenmaker met een mortelbak op een vooruitstekende stelling die met touwen verstevigd is. De steenhouwers hebben hun werktuigen voor het bewerken van stenen – een kaphamer – naast zich. De steenhouwer bij het bewerken van een blok zandsteen, de steenhouwer boven op de toren geeft deze een laatste houw.
Miniatuur uit een Franse wereldkroniek (Bibliothèque Municipale Dijon)

zum Seitenanfang Sprung zum Seitenanfang